GİZLİLİK İLKELERİ

Kullanıcı’nın, Bi Sorum Var ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm Bi Sorum Var’ın İştirakleri (Şirket isimleri) ve “Şirketi Ünvanı” bünyesindeki diğer tüzel kişiler ile de paylaşılabileceğine onay verildiği kabul edilmektedir.

Bi Sorum Var, Kullanıcı’nın üyeliği sırasında topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.

Bi Sorum Var, üyelik sırasında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Kullancı’lara daha özel ve etkin bir deneyim yaşatmak amacıyla Twitter Inc iş ortağı tarafından işlenmektedir.

Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kullanıcı’nın uygulamaya girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Kullanıcı’nın üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı Bi Sorum Var kesinlikle sorumlu değildir.

Bi Sorum Var uygulamasından daha iyi yararlanmanız amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Twitter Inc bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, Kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik Kullanıcı “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır. 

Uygulamamız çerezler kullanmaktadır. “Çerez” tarayıcınıza gönderilebilen bir veridir. Tarayıcınız belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda çerezleri sisteminizde saklayabilir. Çerezler işletim sisteminiz, tarayıcı tipiniz, IP adresiniz, kullandığınız cihaz tipi vb. bilgileri toplar. Böylece web sitemizin barındığı sunucu tarayıcınızı ve daha önce ziyaret ettiğiniz sayfaları takip edebilir, bununla birlikte çerezler, örneğin, daha önce çözdüğünüz veya baktığınız soruyu sonraki ziyaretlerinizde size gösterebilmemizi sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcılar:

  1. kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;
  2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir.

Bi Sorum Var